Reka-asiointijärjestelmä

Reka-asiointijärjestelmä on tällä hetkellä poissa käytöstä. Unionin rekisteriä koskevat hakemukset tehdään toistaiseksi pdf-lomakkeilla. Lisätietoa löydät osoitteesta https://energiavirasto.fi/paastokaupparekisteri#paastooikeustileja_koskevat_hakemukset_ja_paivityspyynnot.

Energiavirasto tiedottaa, kun päivitetty REKA-järjestelmä avataan käyttäjille.REKA-systemet

REKA-systemet är för tillfället inte i bruk. För närvarande kommer ansökningar om unionsregistret att göras på pdf-formulär. Du hittar mer information på https://energiavirasto.fi/sv/utslappshandelsregistret#ansokningar_och_begaranden_om_uppdateringar_gallande_depakonton.

Energimyndigheten kommer att meddela när det uppdaterade REKA-systemet öppnas för användarna.